Türkiye’de Yaşam Maliyeti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,075 lira, yoksulluk sınırı 6,760 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise 2,565 lira oldu.

Türkiye’de asgari ücret 2020 lira iken, insani yaşam için ayda 2 bin 565 lira gerekiyor. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) araştırmasında, İstanbul’da bir ailenin, insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için insani geçim ücretinin 2019 yılında 6 bin 760 lira çıktı. Araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) İstatistiki Bölge Sınıflamasında yer alan 12 farklı bölge incelendi.

Araştırma, bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor. TÜİK tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir işgörene ailesini geçindirebilmesi için asgari olarak aylık toplam 2 bin 565 lira (prim, ikramiye, yardım gibi yan ödemeleri dâhil) ödemesi gerekiyor. Bu rakam, SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğilim giderlerini içermiyor.

2019 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Taşkent olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 142’inci sırada yer alan İstanbul, bu yıl sıralamada 21 basamak düşerek, listeye 163’üncü sıradan girdi.