Proje Geliştirme ve Planlama

Proje Geliştirme ve Planlama

  Lokasyon SWOT analizleri

  Kat planı incelemeleri

  Fizibilite çalışması

  Proje kapsam ve donatılarının değerlendirilmesi

  Konsept  geliştirme çalışmaları – Tema

  Peyzaj ve mimari çalışmaların değerlendirilmesi

  Pazar araştırmaları

  Mimari brief oluşturulması

  Farklılaşma çalışmaları

  Doğru proje karmasının oluşturulması