SEKTÖR HABERLERİ

Yeni düzenlemeyle tapu harcı ve emlak vergisinin gerçek değer üzerinden alınması Ekspertiz Raporu ile sağlanacak. Kademeli geçişin öngörüldüğü sistemle konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar birçok değişken dikkate alınacak.

Çevre ve Şehircilik bakanlığınca düzenlenen ve vergi paketinde de yer alan gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım-satımlarında gayrimenkul değerleme devri başlıyor. Uzun süredir tartışma konusu olan bu düzenleme sayesinde tapuda evin değerinin düşük gösterilmesinin önüne geçilecek.

Öncelikle evini satmak isteyen vatandaşlar tapuya başvurarak değerleme uzmanı isteyecek. Gayrimenkul değer tespiti hem tapu kadastro müdürlükleri hem de özel sektör tarafından yapılabilecek. Gayrimenkulün gerçek piyasa değeri Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yetkilendirilen şirket ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının hazırlayacağı rapor ile belirlenecek. Değerleme raporu hazırlanırken gayrimenkulün zemini, merkeze yakınlığı, inşaatta kullanılan malzeme gibi daha birçok etken dikkate alınacak. İki gün içinde bitecek olan değer tespitinin ardından satıcı, müşteriyi bulduğunda satış işlemi için beklemeyecek. SPK lisanslı eksperler tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu bir yıl boyunca geçerli olacak. Değerleme tutarına karşı itiraz durumunda, iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.

Tapu Devirlerinde Enerji Kimlik Belgesi Dönemi

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile başladı. Ancak tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konut satışlarında sorun yaşanmaması adına yeni bir açıklamada bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile alıcının konu hakkında bilgilendirilmesi koşulu ile Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda satışa izin verilmiş oldu. Vatandaştan belgenin kendisi istenmeyecek ve sadece beyan yeterli olacak. Yani tapu sahibi EKB belgem var derse satış yapılacak, EKB belgem yok derse de bu durumda alıcı tarafa buna rağmen konutu satın almak istiyor musun sorusu sorulacak. Alıcı kabul ederse satış yine de yapılacak.

Yine de bunun bir adaptasyon süreci olduğunu ve konut satışlarında sorun yaşanması adına yapılan bir geçiş kararı olduğunu hatırlatırız. Enerji Kimlik Belgesi ibraz zorunluluğunun kısa süre içinde yürürlüğe alınması bekleniyor.

Farklı Şehirlerde ve Ülkelerde Olan Kişiler Tapu Devri Yapabilecek!

MECLİS, tapu işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Artık vatandaşlar tapu işlemleri için taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yaptırmak zorunda kalmayacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Kanunu’nun 26. Maddesine göre;

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilir.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı; yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu, kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, iş ve işlemleri yürütecek.

Bu yönetmeliğe göre taraflar farklı birimlerde, şehirlerde, ülkelerde bulunsalar dahi satış, bağış, mal değişim gibi tapu işlemlerini yürütebilecekler.

Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları gerekmeksizin işlem yapılabilecek. İpotek talebi gerçekleştirilebilecek. Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek.

Konutta Faiz İndirimi Kampanyası!

Konut kredi faizlerinde indirime gidildi. Kamu bankaları sıfır konutta faiz oranını 0, 99’dan 0,79’a çekti. Yeni oran 01 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası 2019 yılında politika faizini yüzde 12’ye çekti. Bu karar konut kredilerine de yansıdı. Konutta 1,68’e çıkan faiz kademeli olarak 0,99’a geriledi. Şimdi bu oran sıfır konutlarda 0,79’a çekildi.

Söz konusu oran müteahhit ya da konut üreticisi olan firma tarafından satılan tüm sıfır konutlar için veriliyor ve konutun ekspertiz raporu içerisinde sıfır konut ibaresi yazması yeterli oluyor.  Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası sıfır konutlar için 0.79 konut kredisi desteği veriyor.

İkinci El Konut Kredisi Paketinde İndirim Geldi!

Bankaların konut kredisi paketlerinde kredi faiz indirimleri tüm hızı ile sürerken hem ikinci el hem de sıfır konut almak isteyen kişiler için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Türkiye Finans ve Albaraka Gayrimenkul tarafından sunulan konut kredisi kampanyaları ve ev sahibi yapacak fırsatlar sunuyor.

Tüm ikinci el konutlar için geçerli olmak üzere en uygun konut kredisi faiz oranı Vakıf Katılım Bankası tarafından veriliyor. Banka 120 ay vadeli konut finansmanı paketlerinde 0.94 kar payı oranı ile finansman desteği sunuyor.

Türkiye Finans ve Albaraka Türk Katılım Bankaları da kendi mülkiyetleri altında olan taşınmazlar için ikinci el konut kredisi paketinde faiz oranı olarak yüzde 0.75 rakamını uygulayacaklarını duyurdu.

Tapu Harcı ve KDV İndirimi Sona Erdi!

2018 Yılında Konut ve iş yerlerinde %4’ten geçici süreliğine %3’e düşürülen tapu harcı indirimi sona erdi. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm alım satım işlemlerinde %4 tapu harcı uygulanmaya başlanmıştır.

Aynı şekilde 2018 Yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yeni projelerin konut teslimlerinde 18%’den %8’e indirilen KDV oranları indirimi sonlandırılmıştır.

Değerli Konut Vergisi Yürürlüğe Giriyor!

Değeri 5 milyon TL ve üstü olan konutlar için getirilen ‘Değerli Konut Vergisi’, 2021 yılında yürürlüğe giriyor. Gayrimenkul ekspertiz değeri 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında vergi ödeyecek.Vergi biri şubat diğeri ağustos ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenecek.

Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde belirlenir. İlgilerin ulaşabileceği şekilde internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ilgiliye tebliğ olunur. Mükellefler tarafından taşınmaz değerine ilişkin tebliğ tarihinden itibaren 15’inci günün sonuna kadar Müdürlüğe itiraz hakkı bulunmaktadır. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içerisinde değerlendirilmeye alınır ve sonuçlandırılır. Kesinleşen değer internet sitesinde ilan olunur ve ilgiye tebliğ edilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değer mevcut değil ise bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemi yerine getirilir.

Kamu Kurumları, Mesken Nitelikli Tek Taşınmazı Olanlar, Elçilik ve Konsolosluk Binaları, Milletler Arası Kuruluşlar ve Temsilcilikleri, Esas Faaliyet Konusu Bina İnşası Olanların Yeni İnşa Edilen Mesken Nitelikli Taşınmazları vergilendirmeden muaftır.

Torba Yasa Meclis’e Geliyor: Kaçak Yapıların Kiralanması ve Satışı Engellenecek!

Yeni torba yasa teklifiyle kaçak yapılarla mücadele amacıyla kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesine dönük yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ayrıca deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere yüksek yapılaşmanın önlenmesine dönük yeni düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer alacak.

Emlak Danışmanlarına Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan yeni emlak yasası 2018 ile 5 Aralık 2019’tarihine kadar gayrimenkul sektöründe çalışan tüm emlak danışmanlarına Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale geldi. Bu yasa ile birlikte birlikte emlak danışmanlığı mesleği sadece emlakçılık yetki belgesi olanlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması beklenecek. Ayrıca emlak ofisleri için getirilen standartlar kapsamında emlak ofisleri değerlendirilerek Ticaret Bakanlığı’nda ruhsat alınması gerekli olacaktır.

Gayrimenkul Alana Vatandaşlık!

19.09.2018 Resmi gazeteye göre daha önce 1 milyon dolar olan vatandaşlık bedeli 250 Bin dolara indirilmiştir. Ev alana vatandaşlık Türkiye programına göre yabancı uyruklu kişiler, askeri bölgelerde olmamak şartı ile Türkiye’de istediği yerden konut alma hürriyetine sahiptir. Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık şartları ise 19.09.2018 tarihinden itibaren 250,000$ olmuştur. Türkiye’de 250,000$ dolarlık gayrimenkul alan yabancılar ve aileleri hemen Türkiye vatandaşı olabileceklerdir.

Başa dönüş