Proje Satış ve Pazarlama

Proje Satış ve Pazarlama

 

   Ön tanıtım çalışmaları ve beklenti oluşturma

   Ön talep ve ön satış süreçlerinin yönetilmesi

   Satış operasyon yönetimi

   Raporlama ve bilgi akışı yönetimi

   Yönetim kuruluna raporlama yapılması

   Fiyat kontrolü ve revizelerinin yapılması

   Satış hızına göre aksiyon planı önerileri

   Sözleşme ve banka yönetimi

   Yabancı satış ve acente yönetimi

   Performans ölçüm sistemi yönetimi

   CRM ve call center yönetimi

   Satış ekibi eğitim, denetim ve motivasyon çalışmaları

   Müşteri ilişkileri yönetimi

   Open house satış