DETAYLI BİLGİ İÇİN
FORMU DOLDURUN
  • Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz?

GAYRİMENKUL ALMANIN MASRAFLARI NELERDİR?

Gayrimenkul alımında fiyata dahil olmayan gider kalemleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

Tapu devir işlemlerinden doğan harç ve diğer bedellerin yarısı alıcı tarafından ödenir Normalde satış bedelinin %4’ü şeklinde hesaplanan tapu harcı 31 Ekim 2018’e kadar %3’e düşürülmüştür. Bunun yanı sıra tapu devri sırasında ödenen döner sermaye harcı yaklaşık 260 TL’dir.

Önemli Belgeler

  • Tapu ya da sözleşme,
  • Kimlik Belgesi
  • Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
  • Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
  • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Satış Vaadi Sözleşmesi Noter Ücretleri

Mayıs 2015’te yürürlüğe giren Maketten Satışlara Yönelik KHK ile proje satışlarının noter onaylı olarak yapılması zorunlu tutulmuştur. Satış vaadi sözleşmelerinin noter ücretleri satış fiyatına, sözleşmedeki sayfa-imza-dil sayısına bağlı değişmekle birlikte yaklaşık satış bedelinin %2’si gibi değerlendirilebilir.

Emlak Danışmanlık Ücreti

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Haziran 2018’de yapılan yapılan değişiklikle emlak sektöründeki alım satım komisyonlarına yüzde %2+ KDV alıcı, %2+KDV satıcı olarak düzenlenmiştir.

Back to top