Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür. ProjEkspert Gayrimenkul, dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri, şerefiyelendirme, geliştirilecek proje önerileri, müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması gibi ve ayrıca yapılan yeni kanun değişiklikleri ile düzenlemelerle ilgili kapsamlı kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

 

Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri

Şerefiyelendirme çalışması

Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı

Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi

Dönüşüm alanının çevresi ile uyumu ve çevresine etkisi analizi

Geliştirilecek proje önerileri

Müteahhitin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması

Yeni inşa edilecek projede hak sahiplerinin dairelerin şerefiye faktörlerine göre adil dağılımı

Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı

Binanız için Bina Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması. Anlaşmak istemeyen 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıkta Satışı, Kamulaştırılması

Binanızın Yeniden Yapım veya Bina Güçlendirme Uygulaması için ruhsat projelerinin, Metraj, Keşif, İhale dosyalarının hazırlanması ve ilgili belediyeden yada kurumdan inşaat ruhsat izninin çıkarılması

Binanızın Yeniden Yapım veya Bina Güçlendirme Uygulamasının yapılması

Bina İnşaatınızın projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra Belediyeden Binanız için iskanlı Daire Tapularınızın Çıkarılması

Binanız için Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması