EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 MADDE?

Dikkat Etmeniz Gerekenler

  • Beğendiğiniz evin tapusunu sorgulatın, borcu ya da ipoteği olmadığına emin olun.
  • Beğendiğiniz projenin yapı ruhsatı olup olmadığını sorgulatın,
  • Beğendiğiniz evin/projenin kullanım hakkı yani iskan izni olup olmadığını sorgulatın,
  • Dairenizin brüt ve net m2’lerini inceleyin,
  • Evin kentsel dönüşüm kapsamında belirlenecek riskli alanlar içinde yer almadığına emin olun.
  • Konutun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına bakın.
  • Doğru fiyata alıp almadığınızı teyit etmek için bölge fiyatlarını inceleyin.
  • Satış vaadi sözleşme maddelerini avukata inceletin ve mutlaka noterde imzalayın. Protokole ne miktar kaparo verildiği yazılmalı ve kaparo anlaşılan satış bedelinin yüzde 5’ini geçmemelidir.
  • Konut satın alacaklar belirli harçları ve vergileri ödemekle yükümlüdür. Bu harçların ve vergilerin neler olduğu ve miktarları araştırılıp, kesin olarak öğrenilmelidir.
  • Konutu alır almaz aboneliklerinizi ve zorunlu Dask sigotanızı yaptırmayı unutmayın.

Bilmeniz Gerekenler

5 YILLIK SÜRE

Gayrimenkullerin satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkartılmasından sağlanan kazanç ”değer artışı kazancı” olarak, Gelir Vergisi’ne tabi. (GVK Mükerrer Md. 80/6) Kazancın hesaplanmasında, enflasyon olgusu göz önüne alınacak ve gayrimenkulün alış bedeli, “ÜFE artış oranına göre” yükseltilip satış bedeli ile kıyaslanacak. Yatırım amaçlı gayrimenkul alanların, aldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde o gayrimenkulü satmaları söz konusu ise, tapudaki alış bedelini, gerçek bedeli üzerinden göstermeleri gerekiyor.

Miras veya bağış yolu ile edinilen gayrimenkuller, hangi süre içinde ve kaç liraya satılırsa satılsın, “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulmaz. (GVK Mükerrer Md. 80/6 parantez içi hüküm)

ALICI BANKA KREDİSİ KULLANIYORSA

Gayrimenkul satışında, satış bedelinin gerçeğin altında bildirilmesi, yaygın bir uygulama. Örneğin, 16 Ocak 2014 tarihinde, gerçekte 400 bin TL’ye satıldığı halde, tapu kayıtlarında 200 bin TL olarak gösterilmiş olabilir. Bu durumda, alıcı, söz gelimi 300 bin TL konut kredisi kullanmışsa, konut kredisinden hareketle, gerçek alım-satım bedeli tespit edilebilir. Aradaki farkın, yüzde 35’i bulan “Gelir Vergisi”, vergi tutarı kadar “vergi ziyaı cezası” ve ayrıca “gecikme faizi” istenir.

BANKAYA YATAN PARA

Bazı durumlarda da alıcı, evin parasını satıcının banka hesabına yatırmaktadır. Gayrimenkulün satış bedelinin 180 bin TL, bankaya yatırılan paranın da 350 bin TL olduğu durumlarda da gizlenen satış bedeli, kolayca ortaya çıkartılabilir.

YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMLARINDA EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

19 Şubat 2019 tarihinde genelge yayımlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 2019/1 sayılı genelge ile değerleme raporu zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Yayımlanan genelge ile beraber 4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancılara yapılan tüm konut satışlarında ekspertiz raporu ya da bilinen değer adı ile değerleme raporu alınması zorunlu olacak.

Yakın gelecekte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu zorunluluğunun kapsamı daha da genişletebileceği düşünülmektedir. Söz konusu uygulamanın 2022 yılından itibaren tüm Türkiye’de kullanılmasını beklenmektedir.

Başa dönüş