Mülk Yönetim Hizmetleri

Mülk Yönetim Hizmetleri

  Mülkün teftişi ve aylık raporlama

  Isıtma ve Soğutma sistemlerinin kontrolü

  Posta Kutusu kontrolü

  Tamir ve Tadilat Hizmetleri

  Aidat Ödemelerinin Takibi

  Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının takibi

  Gelir ve emlak vergilerinin takibi

Bakım, onarım, tadilat uygulamaları

  Projeden alınan mülkün teslim alınması ve kontrolü

  Tamamlanmayan işlerin kontrol ve takibi

  Yeniden satış hizmetleri

  Kiralama Hizmetleri

  Kira kontratlarının imzalatılması

  Kira gelirlerinin mülk sahibi adına tahsil edilmesi ve/veya kontrolü

  Tahliye edilen mülkleri sahipleri adına teslim almak

  Mülklerin tekrar kiralanmaya hazır hale gelmesini sağlamak

  Kiracı memnuniyetini sağlamak

  Bütçeleme ve muhasebe yönetimi